C   o   m   p   u   t   e   r      C   e  n   t   e   r       P  S  U      P   a   t   t  a   n   i
ระบบจัดการ การจำหน่ายกระดาษ v2  


 
สำหรับนักศึกษา
ตรวจสอบจำนวนกระดาษ
ตรวจสอบประวัติการเติมเงิน
ตรวจสอบประวัติการพิมพ์


   
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : itsara-v@bunga.pn.psu.ac.th tel.1310